← Tilbage til viden

Er 4-dages arbejdsuge en symptombehandling

Kategori:
Tags: , ,
Skrevet af: Kenneth Bo Jensen

Introduktion

Vi taler meget om 4-dages arbejdsuge til at sikre worklife balance, og øge vores trivsel. Men hvis det er hvad vi forsøger at opnå med det, starter vi så det rigtige sted? Er vi igang med at symptombehandle, uden at grave ned i årsagen?
Indholdsfortegnelse

Det bliver mere og mere almindeligt, at virksomheder retter opmærksomheden mod en 4-dages arbejdsuge. En af hovedårsagerne til denne tendens er ønsket om at skabe mere fleksibilitet og generelt højere trivsel. Selvom vi kontinuerligt ser positive resultater i medierne fra virksomheder, der implementerer denne arbejdsmodel, rejser det spørgsmålet: ”Er dette virkelig det rette udgangspunkt for at opnå øget trivsel og arbejdsglæde?”

Jeg har længe haft en hypotese om, at effektiviteten af en 4-dages arbejdsuge skyldes, at man reducerer mængden af opgaver, der dræner en for energi. Der er mere tid til at genoplade, inden man kaster sig over opgaver, der ikke nødvendigvis er skræddersyede til den enkelte, eller som ikke tilfører energi.

I sommeren 2022 gennemførte Gallup en undersøgelse blandt 12.300 fuldtidsansatte, der arbejdede henholdsvis 4, 5 og 6 dage om ugen (hovedsageligt 5 dage om ugen). Gallup undersøgte engagement og trivsel og fandt flere interessante resultater:

  • Dem, der arbejdede 6 dage om ugen, havde den højeste andel af medarbejdere, der oplevede udbrændthed, den laveste trivsel og den højeste andel af uengagerede medarbejdere.
  • Dem, der arbejdede 5 dage om ugen, rapporterede den højeste trivsel og den laveste andel af udbrændte medarbejdere.
  • Dem, der arbejdede 4 dage om ugen, havde færrest uengagerede medarbejdere, men ikke signifikant højere trivsel sammenlignet med dem, der arbejdede 5 dage om ugen. Der var også en højere andel af udbrændte sammenlignet med 5 dages arbejdsuge.

Gallup sammenlignede også grupperne mellem dem, der arbejdede on-site, og dem, der havde mulighed for at arbejde hjemmefra/remote. En interessant observation var, at en 4-dages arbejdsuge virkede særligt fordelagtig for medarbejdere, der udelukkende skulle arbejde on-site. Dem, der allerede arbejdede remote eller havde mulighed for hybridarbejde, oplevede ikke samme positive effekter af en 4-dages arbejdsuge på deres engagement.

Lad os dykke dybere ned i de data, som Gallup har afdækket:

  • 66% eller mere af engagerede medarbejdere trives i deres liv, uanset antallet af ugentlige arbejdsdage!
  • I en gennemgang af 7 regioner i verden, hvor medarbejdere havde lav jobtilfredshed og ikke mulighed for at udnytte deres kompetencer bedst muligt, viste det sig, at øgede arbejdstimer yderligere reducerede jobtilfredsheden og den generelle vurdering af livskvalitet. Men for dem med høj jobtilfredshed og mulighed for at udnytte deres færdigheder optimalt, faldt jobtilfredsheden næsten ikke, selvom antallet af daglige timer steg fra 5 til 10 timer!
  • Når det handler om "overall wellbeing," har indholdet af arbejdet en 2.5x - 3x så stor indflydelse som antallet af timer!

Jeg er glad for at se, at hypotesen om, at "hvad" du laver, er vigtigere end "hvor meget" du laver det, bekræftes, når det kommer til arbejdet.

Lad mig lave en demonstration, så du kan mærke det på egen krop:

Tænk på dine 2-3 absolutte yndlingsopgaver, dem du formentlig glæder dig til, når du slår øjnene op om morgenen. Prøv at mærke efter, hvad du føler, når du tænker på disse opgaver. Føler du måske glæde, energi, lethed, motivation eller længsel efter flere af disse opgaver? Hvis 66% eller mere af dine arbejdsopgaver gav dig denne følelse, hvad tror du så, din trivsel vil være? Hvor meget energi vil du have efter arbejde? Har du overhovedet lyst til at tage hjem fra arbejde?

Lad os nu prøve med omvendt fortegn (beklager på forhånd, at du nok bliver ret træt). Tænk nu på dine 2-3 absolutte hadeopgaver, dem hvor du næsten ikke kan få dig selv til at gå i gang, og hvor du tænker "Har jeg ikke snart fri?" Hvad føler du nu, når du mærker efter? Træthed, utilfredshed, umotiveret, ugidelig? Tænk, hvis du nu får dobbelt så mange opgaver som disse – hvad tænker du så? Du tænker formentlig "F*** det, jeg siger op" – eller måske har du brug for kun at arbejde 3-4 dage om ugen for at have energi nok til at overkomme arbejdet og alt det udenfor arbejde.

Vi tager den lige igen: 2.5x-3x større effekt af HVAD du laver, end HVOR MEGET du laver det! Det harmonerer spot on med data fra Ballisagers kandidatanalyse 2023.

Vi ser tydeligt, at jo mere du får lov til at være dig selv, jo højere er din trivsel. Skal vi hoppe over i mit foretrukne sprog – talentsproget – så er dine top-talenter "den du er". Så når du virkelig er dig selv, bruger du den du er på den bedste måde. Når vi går et skridt videre i denne data, ser vi, at når vi ikke får lov til at være os selv, stiger følelsen af stress markant!

Jo mere vi får lov til at være den vi er, jo mindre stress oplever vi. Det er alligevel vildt, at 23-24% af alle, der ikke bruger sig selv ordentligt, oplever stress. Det bliver rigtig interessant, når vi tager den sidste graf med data.

Den primære følelse af stress er "arbejdsmængden". Det finder jeg fascinerende, for du oplever med stor sandsynlighed, at din arbejdsmængde er for stor, når du ikke får lov til at bruge dine top-talenter ordentligt. Men de folk, der i høj eller meget høj grad får lov til at være den de er, oplever ikke for meget arbejde. Vi gentager det lige en gang til. Dem som føler at de kan være sig selv på arbejdspladsen, de oplever ikke for stor arbejdsmængde, mens dem som ikke føler at de kan være sig selv, det oplever de i markant højere grad.

Så disse data bekræfter Gallups observationer, hvor HVAD DU LAVER, er langt vigtigere end HVOR MEGET du laver. Stress, uengagement og udbrændthed er ofte en funktion af de opgaver, du har i hverdagen.

Dette er ikke for at kritisere en 4-dages arbejdsuge. Hvis det er muligt at opnå det samme på mindre tid ved at være mere effektiv, så er det fantastisk! Tænk hvis vi både kunne bruge vores talenter fuldt ud, og samtidig få fleksibiliteten af 4-dages arbejdsuge. Måske viser det, hvor meget spildtid og pseudoarbejde, vi ofte har på arbejdet. Alle virksomheder burde undersøge disse principper, uanset om de arbejder 4, 5 eller 6 dage om ugen!

Måske det også viser at vi har alt for travlt i vores jagt på resultater, at vi glemmer at vi kan nå dem langt nemmere hvis folk rent faktisk laver det som styrker dem. Hvis vi tog os tid til at træffe de rigtige beslutninger. Måske vi glemmer det fordi vi har så travlt med at have travlt?

Men når det kommer til at skabe trivsel og mindske stress og udbrændthed, tyder det ud fra dataene på, at vi symptombehandler, mens årsagen stadig ligger ubehandlet hen. Nemlig at vi ikke iscenesætter vores styrker ordentligt. Vi kan tilføje, at når du dagligt føler, at du gør det, som du gør bedst, er der:

  • 300% øget sandsynlighed for, at du vil sige, at du har en fremragende livskvalitet.
  • 600% øget sandsynlighed for, at du er engageret på jobbet.

Måske skal vi bare lade tallene stå og give plads til refleksion.

talentx-line-02vectorpaint

Vil du lære at rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere med succes?

talentx-logo-sort
Forløs jeres fulde potentiale gennem talentudvikling og talentbaseret rekruttering. Engagerede og motiverede medarbejdere giver bundlinje, trivsel og forspring.
Cookie- og privatlivspolitik
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram