Talentbaseret ledelse
- Når hverdagen melder sig

Når man som virksomheder arbejder med talentprofiler og får nogle medarbejdere certificeret, så svarer det til at man vælger at uddanne en medarbejder til ”mekaniker”. Man forstår nu mekanikken, sammenhængene og hvordan bilen fungerer.

Det lederen har brug for i hverdagen er dog ikke at være mekaniker. De skal faktisk ”blot” forstå hvordan man kører bilen. Derfor har vi lavet dette kursus: Kørekortet til hvordan man motiverer og leder talenterne i hverdagen.
talentx-stock-5
shape-divider-talentx

Du får forståelsen og værktøjerne til at lykkes med talentbaseret ledelse.

Vores kursus i talentbaseret ledelse er ikke den klassiske certificering, som du kan få i et bestemt testværktøj. Nej, vores kursus handler om al den viden og forståelse, der skal forløse medarbejdernes talenter, og som skaber engagement og værdi i hverdagen. I mange virksomheder ser vi, at HR bliver trænet i at bruge et givet værktøj og står for det indledende arbejde – men hvad sker der så, når det bliver hverdag, og denne viden og værktøjet gives videre til lederen? Der sker et kæmpe videns- og værditab..

Det er netop grunden til, at vi har lanceret dette kursus. Kurset lader dig som leder omsætte dine medarbejderes talenter til engagement, værdi og konkrete resultater i hverdagens arbejde. HR er nemlig ikke en funktion, men en disciplin, der hver dag udføres af lederen på individer og teams. Derfor er det vigtigt at have den rette viden og de rette værktøjer til at lykkes. Dem giver vi dig!

Hvem kan få gavn af kurset?

Du er leder i en virksomhed som bruger talentprofiler, og du er ikke trænet i at omsætte talenter til øget engagement og bundlinje

Du sidder i HR og er certificeret i et talentværktøj, og ønsker at opkvalificere din viden om de 34 talenter og deres iscenesættelse.

Det er underordnet, hvilket talentværktøj I bruger i din virksomhed, for de bygger alle på Gallups CliftonStrengths-framework og deres 34 talenter. Du kan derfor få værdi af at deltage i kurset, uanset om I bruger:

 • Talentindicator
 • Firstmind
 • TT38
 • Play Your Talent
 • Cliftonstrengths

Det lærer du på kurset - helt kort fortalt.

 • At forstå kernen og dybden af de 34 talenter på godt og ondt
 • At motivere og engagere dine medarbejdere via deres talenter
 • Hvordan de enkelte talenter skal ledes
 • At målrette din kommunikation og være langt mere specifik
 • Hvordan du udvikler dine medarbejdere og får dem til at vokse fagligt og personligt
 • At håndtere konflikter mere effektivt gennem viden om talenterne
 • Et helt nyt perspektiv på mennesker og deres adfærd
sofie-portræt
talentx-cartoon

Bliv undervist af de førende eksperter på området.

På kurset underviser to af Danmarks førende talentnørder. Skal du lære at arbejde med noget så avanceret som talent, kræver det de rette kræfter til at formidle stoffet. Og selv med eksperternes store erfaring lærer de hele tiden nye ting – den tid, de har brugt, kan du spare ved at deltage i kurset og få del i deres viden.

Kenneth og Rasmus er faglige eksperter på talentområdet og har hjulpet mere end 200 virksomheder med at blive dygtigere til at arbejde med talent. Du vil opleve en stor passion og energi for det, de taler om, for ikke bare er det deres speciale – det er også deres hobby.

KENNETH

har været med til at sætte talent på landkortet gennem de sidste syv år. Han var med til at øge kendskabet til talentprofiler, da han arbejdede i et testhus tilbage i 2019 – en virksomhed, som han i øvrigt var med til at udvide fra tre til 14 medarbejdere.

Derudover har Kenneth hjulpet alt fra enkeltmandsvirksomheder, startups og scaleups med 25+ mio. i funding til nogle af de største vækstvirksomheder herhjemme, C20-virksomheder og internationale virksomheder.

Med Kenneth vil I opleve den ”brede” talentmæssige profil og formentlig primært hans strategiske, koordinerende, innovative, analyserende, vurderende og kommunikerende talenter. Kenneth er tidligere beskrevet som supergeneralisten, der kritisk gennemgår data og finder den bedste vej baseret på dem.

kenneth-portræt

RASMUS

har arbejdet med talent de sidste fire år og har ligesom Kenneth arbejdet i et testhus. Her var han med til at undervise i testværktøjet TT38 og rådgive certificerede konsulenter og ledere om, hvordan de brugte værktøjet optimalt.

Dertil har han trænet konsulenter og ledere i at forstå talenterne og deres nuancer. Med Rasmus vil I opleve den glade og udadvendte ”nørd” med en masse energi. Det, I vil opleve mest af – udover den smittende glæde og energi – er talenterne researchende, lærende, holistisk, tænkende, fremtidsorienteret, kommunikerende og innovativ.

Rasmus elsker at lære nyt for derefter at se alle perspektiver af sin nyerhvervede viden og reflektere over mulighederne med den. Giv ham et spørgsmål og lad ham tygge på det – bare vent og se, hvilke spændende ting der kommer tilbage!

Hvad skal vi lære på de 2 dage?

Dagene vil primært byde på undervisning og enkelte øvelser. Optimalt tager du selv et par spørgsmål eller udfordringer med, som vi kan tale om i plenum. Programmet for kursets 2 dage (find en uddybning bagerst i brochuren):

 • Hvordan er et givet talent som top-talent?
 • Hvordan er talentet som non-talent?
 • Hvilke blinde vinkler, bias og læringspunkter har talentet?
 • Hvordan kommer talentet typisk til udtryk?
 • Hvilke erfaringer og historier har vi om de enkelte talenter?
 • Hvordan leder du talentet – hvilke behov har det?
 • Hvordan iscenesætter du det enkelte talent optimalt ift. FIT-modellen?
 • Hvordan er talentet i balance vs. ubalance? (modenhed, selvindsigt, stress, trivsel)
talentx billede 2

Dit udbytte af kurset

Dette kursus vil ændre din måde at forstå og interagere med mennesker. Du vil lære at forstå deres adfærd, tage din ledelse til næste niveau og sammensætte teams med medarbejdernes styrker i tankerne. Dette vil hjælpe dig med at udvikle dine medarbejdere og opnå bedre resultater.

1

Du lærer helt basalt at forstå mennesker og deres adfærd på et helt andet niveau. Pludselig vil folks handlinger ikke være uforståelige, fordi du bliver i stand til at se, hvilke talenter – og hvilken motivation – der ligger til grund for deres adfærd. Du vil få et helt nyt perspektiv på måden at interagere med andre på.

2

Du lærer, hvordan du kommunikerer, leder, motiverer og engagerer medarbejdere på en helt ny måde. Du lærer at tage din ledelse til næste niveau, så den opfattede kvalitet af din ledelse stiger.

3

Når du lærer om medarbejdernes unikke nuancer, bliver det nemmere for dig at iscenesætte disse styrker. Du får nemmere ved at sammensætte teams, da du forstår, hvem der supplerer hinanden, og hvordan de skal arbejde. Du ved nu også, hvad du skal gøre for at udvikle folk, da deres behov ligger indbygget i deres talenter.

Virksomhedens udbytte af kurset

Tal fra Gallup viser, hvordan de 25 % mest engagerede teams performer i forhold til de 25 % mindst engagerede (husk, at lederen står for 70 % af engagementet i et team).

Følgende steg i de mest engagerede teams:

 • 10 % stigning i kundeengagement (loyalitet)
 • 18 % stigning i produktivitet (salg)
 • 14 % stigning i interne ratings af medarbejdere
 • 23 % stigning i profitabilitet
 • 66 % stigning i trivsel
 • 13 % stigning i organisatorisk involvering.

Følgende faldt i de mest engagerede teams:

 • 81 % fald i fravær
 • 18 % lavere medarbejderomsætning (teams med høj omsætning)
 • 43 % fald i medarbejderomsætning (teams med lav omsætning)
 • 28 % fald i internt tyveri
 • 64 % fald i arbejdsrelaterede ulykker
 • 41 % fald i defekter i produkter.

Prøv at udregne værdien af alt dette for din virksomhed – så vil du se, hvor vigtigt det er at teamet er top-engageret.

Derudover er medarbejdere, der føler, at de bruger deres top-talenter dagligt, 3 x mere tilbøjelige til at sige, at de har en fremragende livskvalitet. Når de føler, at de bruger deres top-talenter, er de også 6 x mere tilbøjelige til at være engagerede i deres arbejde.

Du får også vores playbook på 200+ sider om de 34 talenter.

At arbejde med talent er et komplekst felt, og vi ved, at det kan være svært at huske alt, hvad man har gennemgået i løbet af de to dage. Derfor har vi lavet en dybdegående Playbook på mere end 200 sider med forklaringer af samtlige talenter og de øvrige ting, vi gennemgår på kurset Så bare rolig – hvis du glemmer noget, har du markedets med afstand mest dybdegående materiale om de 34 talenter med dig hjem i tasken.

Hvad koster det – og hvad får du med i prisen?

Prisen for kurset er 7.500 kr. ekskl. moms og indeholder følgende:

 • To hele kursusdage fra 8.30 til 16.30
 • Kursusmateriale
 • 200+ siders talent-Playbook som opslagsværk
 • Morgenmad og frokost begge dage
 • Diplom på gennemførelse af kurset
 • LinkedIn-netværk for kursister til spørgsmål

Til de virksomheder, der ikke ønsker at deltage på de åbne hold – eller har mange ledere, de gerne vil have til at deltage – kommer vi også gerne og afholder kurset på virksomhedens lokation. Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om denne mulighed. Skriv til Info@TalentX.dk eller ring på 92900108.

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet af en af vores specialister

Afhængig af hvad du er nysgerrig på, så finder vi den rette specialist som du kan tale med. Vi ved med talent at vi alle har forskellige styrker, så afhængig af hvad du er interesseret i at høre mere om - eller få hjælp til - så matcher vi dig med den rette person i TalentX.
Vores fantastiske team
medarbejder-boks

Kursets program i detaljer:

Ved at følge disse trin kan man forvente at opnå en klar målsætning, bedre teamforståelse, personlig feedback og optimalt udnyttede talentprofiler.

Kontakt os

Hvordan er talentet som top-talent?

Talentet i dets rå og almindeligt definerede form uagtet placeringen af alle andre talenter (isoleret beskrivelse).

Hvilke styrker man får gennem talentet, og hvilket potentiale der ligger klar til at blive forløst. Udgangspunktet er, at talentet er modent og lever op til dets potentiale.

Hvordan er talentet som non-talent?

Hvad betyder det for personen, når dette talents tankemønster ikke forekommer lige så naturligt, som toptalenternes gør.

Husk: Dette handler mere om energi og om, hvor naturligt man kan udvikle kompetencer i talentet, end decideret mangel på kompetencer. Bemærk dog, at ringe kompetencer i talentet ofte også er tilfældet, selvom undtagelser kan forekomme. Og hvis medarbejdere kan udvise visse kompetencer i et non-talent, vil det uungåeligt stadig dræne dem for mental energi at bringe det i spil

Hvilke blinde vinkler, bias og læringspunkter har talentet?

Hvad vi ikke selv ser, når talentet kører på ”automatpilot”. Når vores adfærd gennem et top-talent kan være uhensigtsmæssig i en given kontekst, fordi vi ikke er bevidste nok om konsekvenserne. Hvad vi kan være overbevist om er tilfældet, grundet konstante tilstedeværende tankemønstre i vores top-talenter. Når vi forudindtager en subjektiv holdning og tro, baseret på vores egne oplevelser, følelser og tanker gennem talentet. Og hvad vi skal være opmærksomme på, for ikke at falde i vores blinde vinkler

Hvordan kommer talentet typisk til udtryk?

Hvordan talentets adfærd kommer til udtryk, på både godt og ondt. Hvordan andre vil opleve en person med et bestemt talent, og hvordan det typisk kommunikerer

Hvilke erfaringer og historier har vi om de enkelte talenter?

Dette punkt omhandler vores erfaringer med talentet og vores hypoteser baseret på gentagne interaktioner med talentet. Det er derfor ikke valideret information, men iagttagelser, som forekommer så hyppigt, at de er værd at have med i sine overvejelser.

Hvordan leder du talentet – hvilke behov har det?

I kort form hvad talentets primære behov er, og hvad du skal være opmærksom på som leder.

Optimal iscenesættelse af talentet i rette kontekst (FIT-modellen) – disse jobroller trives talentet bedst i

Iscenesættelsen af talenterne og ultimativt hele profilen er essentiel, for at individet udlever sit fulde potentiale. Det sker netop, ved at alle top-talenterne så vidt muligt bringes i spil dagligt, mens non- talenterne forsøges navigeret udenom (optimalt skal systemer og andre profiler dække non-talenterne med deres styrker, i stedet for at profilen selv trænes i sine non-talenter). Der er tale om de tre forskellige fit, som tilsammen udgør en optimal talent- iscenesættelse. Talent-job-fit / Talent-leder-fit / Talent-kultur-fit.

Hvordan er talentet i balance vs. ubalance? (modenhed, selvindsigt, stress, trivsel)

Talenter og dermed hele profiler kan strække sig fra meget umoden med lav selvindsigt til meget moden med høj selvindsigt. Stressende og optimale forhold påvirker også talenterne og kan, uafhængigt af modenhed, ændre adfærden midlertidigt. Her er skalaen derfor beskrevet, så du bedst muligt kan identificere, hvor personens talent befinder sig på den både ift. modenhed/selvindsigt og ift. om talentet er i balance eller i ubalance.

Bonusmateriale, som du får adgang til i vores playbook:

 • De 12 gyldne huskeregler til lederen, der ønsker engagerede medarbejdere
 • Tillid og god ledelse
 • Udbrændthed og 5 grunde til, at det sker
 • 5 ting, lederen skal fokusere på med udbrændte medarbejdere
 • 5 ting, virksomheden skal fokusere på for at undgå udbrændthed
 • Sammenhængen mellem erfaring og fremtidig performance i et job.
 • Hvad siger man i en typisk feedback med talentet?
 • Hvordan kategoriserer Gallup talenterne oprindeligt – hvad er værd at vide?
 • Talent-korrelationer med forskellige parametre som dominans, usikkerhed, livlighed etc. Introversion vs. ekstroversion. Neurotisme.

Hvilke talenter skal du kigge efter, som enten neutraliserer blinde vinkler, øger dem eller øger selve styrken?

Talenter står aldrig alene, og derfor er det at mixe dem din fornemmeste opgave. Under dette punkt finder du de vigtigste talenter, som enten neutraliserer den blinde vinkel, risikerer at gøre den endnu større, eller som øger selve styrken i punktets talent (de talenter, der øger den blinde vinkel, vil ofte være helt eller delvist de samme som dem, der øger styrken). Du leder i øvrigt efter dem på hele grafen, både i top og bund, da de kan have en effekt fra begge steder.

Alle talenter kan mixes med hinanden, men langt fra alle kombinationer giver mening at bruge tid på. Så her får du indsigt i dem, som har den største effekt. Det betyder også, at dem, du finder her, kan substitueres med andre talenter, hvis deres overlap er store nok. Det skal også siges, at nogle talenter har en tydelig ”modsætning” og nogle store overlap med andre talenter, som næsten åbenlyst øger styrken, mens andre står mere alene med få eller ingen talenter, der decideret fjerner den blinde vinkel eller øger styrken.

Linkedin-netværk for deltagere:

 • Lukket forum kun for kursister.
 • Et fælles sted at sparre med medkursister efter endt kursus.
 • Der kan stilles spørgsmål, som TalentX besvarer – og diskuterer i plenum.
 • Der vil løbende blive lagt nyt indhold op, når ny viden dukker op fra forskningen.
 • Flere årlige webinarer til deltagere på kurset med opfriskning af viden om talenter i ledelse.
 • Et sted at holde din viden om talenter up to date.
talentx-stock-7
talentx-line-02vectorpaint

Vil du lære at rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere med succes?

talentx-logo-sort
Forløs jeres fulde potentiale gennem talentudvikling og talentbaseret rekruttering. Engagerede og motiverede medarbejdere giver bundlinje, trivsel og forspring.
Cookie- og privatlivspolitik
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram