Høj udviklingskultur øger engagement og bundlinje.

Skal et team arbejde effektivt og nå sine opsatte mål uden konflikter og frustrationer, har medarbejderne brug for et fælles sprog og en fælles forståelse. Det er netop det, vores teamworkshops handler om at skabe.

Når medarbejderne i teamet forstår sig selv og hinanden bedre, bliver
resultatet:
Øget samarbejde og produktivitet i teamet
Højere trivsel og engagement blandt medarbejderne
Et fælles sprog, der mindsker konflikter
Psykologisk tryghed skabt gennem forståelse og tillid.
shape-divider-talentx

Christian Markedal

Founder
DigitalGuest
shape-divider-talentx
Bare den måde vi kunne forstå hinanden på, den måde vi bedre kunne give opgaver videre imellem os og supplere hinanden gjorde bare, at det var en no-brainer at tage det videre ud i organisationen.
firtal-logo-black
pleo-logo-black
vestas-logo-black
scalefinance-logo-black
digital-logo-black
mindmill-logo-black
zoios-logo-black
ice-logo-black
løbeshop-logo-black

Effekterne af dette er utrolig veldokumenterede

Gallup har lavet en metaanalyse med 43 studier i 45 lande med et samlet
antal personer på 1.2 millioner medarbejdere og 49.495 business teams. Her så de på hvilke resultater virksomheder havde, når de anvendte en styrkebaseret tilgang.

talentx process
Studiet viste følgende resultater:

Fra 10 til 19%

Stigning af salg

Fra 14 - 29%

Højere profit

Fra 9 til 15%

Højere engagement blandt medarbejdere

Fra 3 til 7%

Højere engagement blandt kunderne

Fra 6 til 16%

færre udskiftninger i virksomheder med lav medarbejder omsætning 

Fra 26 til 72%

færre udskiftninger i virksomheder med høj medarbejder omsætning

En fælles forståelse i teamet er nøglen til trivsel og effektivitet.

Uanset virksomhed, afdeling og roller ser vi mange af de samme udfordringer igen og igen, når medarbejdere sættes sammen i teams. Vi kan nemlig alle have svært ved at forstå dem, der arbejder på en komplet anderledes måde, end vi selv gør. Den manglende forståelse kan skabe udfordringer i teamet og blive årsag til faldende produktivitet, fordi vi ikke får brugt vores styrker ordentligt og mangler et fælles sprog for at italesætte vores forskelle.

Få en øget selvindsigt, der også hjælper dig med at forstå andre.

Som en del af vores teamworkshops begynder vi altid med at give hver deltager en feedback på deres egen talentprofil. Når vi forstår os selv, bliver det lettere for os at forstå andre. Og når vi forstår andre, og hvorfor de er, som de er, bliver det igen lettere at acceptere og respektere forskellighederne. Resultatet bliver, at vi endda kan lære at sætte pris på forskellene og bruge hinandens styrker.

Og så begynder magien at ske – når vi skaber et rum af psykologisk tryghed og gensidig tillid til hinanden. Teamet lærer at udnytte hinandens styrker og spille hinanden gode. Det øger produktiviteten og effektiviteten, og vi når pludselig mere – på kortere tid – og ofte med behov for færre folk.

Undgå konflikter ved at forstå teamets talenter, styrker og svagheder.

Når vi hver især lærer at arbejde med vores styrker i teamsamarbejdet, stiger både engagementet og trivslen i teamet. Det bliver samtidig lettere at tale om vores udfordringer, når vi får et fælles sprog, vi kan tale ud fra. Når vi taler om “talenter”, bliver vi mindre berøringsangste – for nu er det jo ikke længere personligt, men bare et bestemt talent, som kan irritere os lidt ved en andens adfærd.

Vi lærer også i den individuelle feedback inden workshoppen, at det, som irriterer os ved andre, som regel er noget, der bor i os selv. Er du super positivt anlagt, vil det automatisk frustrere dig, hvis du løber ind i en vurderende pessimist, som skyder alle ideer ned. For hvorfor er det nødvendigt at være så negativ? Her er det vigtigt at forstå, at de vurderende faktisk prøver at hjælpe og blot vil undgå fejl. Deres motivation er også at nå målet, de ønsker blot at fjerne udfordringerne, før de starter.

Konflikter som denne kan undgås, ved at vi kender og forstår hinandens talenter. På den måde kan vi forstå, hvem vi skal alliere os med for at få hjælp til vores svagheder, og hvordan vi selv skal bidrage til teamet med vores største styrker.

Vi hjælper teams med at ramme peak performance.

Når vi holder en workshop med jer og ser på jeres must-win battles og overordnede mål og strategi, spørger vi altid: ”Hvad skal der til?” Herefter følger vi op med: ”Hvem skal der til for at klare, hvad der skal til?”

Hvem i teamet bør lave hvad for at understøtte de målsætninger, som I har opsat? Hvordan skal kasketterne fordeles, og mangler I nogle talenter i teamet for at ramme peak performance? Her hjælper vi med at identificere, hvad der skal til for at lykkes. Vi skaber det trygge rum, hvor alle i teamet kan blive set og hørt for de unikke styrker, de bringer til bordet. Vi kigger samtidig på jeres ’bias’, hvor I kan blive misforstået af andre. Det hjælper alle med at forstå hinandens underliggende årsager til forskellig adfærd.

Giv de rigtige opgaver til de rigtige medarbejdere

En bonus ved at fordele opgaver på denne måde er, at opgaver, som dræner den ene medarbejder for energi, kan give andre energi. Det er en klar fordel, når opgaver og ansvar skal fordeles. Hvis teamet er effektivt sammensat, er der altid en, der kan hjælpe en anden med de mest drænende opgaver – uden selv at bruge for meget energi på det.

For tænk, hvis alle i teamet kunne gå hjem hver dag og have mentalt overskud. Hvis alle gik i seng søndag aften og glædede sig til at stå op mandag og møde på arbejde. Hvis dine trivselsmålinger nåede nye højder, og din medarbejderomsætning aldrig havde været lavere. Det er blot nogle af de effekter, som talentbaserede teamworkshops har.

Sådan foregår en talentbaseret teamworkshop.

Ved at følge disse trin kan man forvente at opnå en klar målsætning, bedre teamforståelse, personlig feedback og optimalt udnyttede talentprofiler.

1

Vi definerer, præcis hvad I ønsker at få ud af workshoppen.

Hvilke udfordringer står i med i dag, som denne workshop skal hjælpe jer med? Hvor skal vi gerne stå, når workshoppen er afholdt?

2

Vi får alle nødvendige informationer om teamet.

Det kan være teamets rolle i organisationen, dets formål, primære opgaver, måde at arbejde på mv.

3

Hver deltager i teamet får et link til at udfylde en talentprofil.

Testen kan tages på tablet eller computer, og det tager typisk mellem 20 og 40 minutter.

4

TalentX modtager testene og laver analyser af de forskellige
talentprofiler.

TalentX analyserer talentprofiler for bedre teams og øget produktivitet.

5

Hver deltager får feedback på deres personlige profil.

Du kan læse mere om den personlige feedback her

6

Vi sammenkører og analyserer alle profiler i vores framework.

Vores arbejde i denne fase er baseret på talentprofilerne og den data, vi har modtaget om teamet, dets formål, arbejdsform etc.

7

Vi afholder workshoppen for teamet med præsentationsmateriale og øvelser.

En workshop varer typisk 4-8 timer afhængigt af formål og antal deltagere. Her gennemgår vi hver medarbejder og deres 34 talenter:

 • Hvor ligger deres største styrker, og hvor er de mindre stærke?
 • Hvad er deres indbyggede bias, og hvad betyder de i hverdagen?
 • Hvor skal de have assistance af kollegaer, og hvor kan kollegaerne udnytte deres styrker?
 • Hvordan ser teamets styrker og svagheder ud, og hvad betyder de?
 • Hvad betyder teamets kultur på godt og ondt?
 • Hvis kulturen ikke er, som vi ønsker den i forhold til at opnå bestemte mål, hvordan udvikler vi den så?
 • Hvilke talenter mangler teamet?

8

Efter workshoppen har vi typisk en session med lederen, hvor vi gennemgår teamet.

Her kommer vi nærmere, hvad lederen kan gøre i praksis for at udvikle teamet og gøre afstanden til målet kortere. Det kunne være spørgsmål som:

 • Hvad skal du som leder gøre for at lede den enkelte medarbejder optimalt?
 • Hvilken kommunikationsform skal du vælge, eller hvilke skal du skifte imellem?
 • Hvordan afhjælper og undgår du konflikter mellem medarbejdere i teamet?
 • Hvordan skaber du den psykologiske tryghed, som er et must for et effektivt team?
 • Hvilke værktøjer og metoder bør du brug for at sikre den ‘high developing culture’, som er vejen til et engageret team, der leverer resultater
 • Hvordan tager du din viden om talent med ind i hverdagen, så det ikke glemmes i skuffen?

9

Mange vælger at lave en aftale med os om regelmæssig opfølgning.

Her kan vi tale om strategi og udvikling af teamet. Aftalerne kan planlægges sammen med dig og finde sted lige fra en gang om måneden til hvert kvartal eller måske halvårligt.

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bliv kontaktet af en af vores specialister

Afhængig af hvad du er nysgerrig på, så finder vi den rette specialist som du kan tale med. Vi ved med talent at vi alle har forskellige styrker, så afhængig af hvad du er interesseret i at høre mere om - eller få hjælp til - så matcher vi dig med den rette person i TalentX.
Vores fantastiske team
medarbejder-boks

Eksempler på problemer i teams, der kan løses i en teamworkshop.

Workshoppen er et fremragende værktøj, næsten uanset hvad teamets problemstillinger er. Her er nogle udvalgte eksempler på problemer, der kan behandles i en teamworkshop:

 • Teamet kender ikke hinandens styrker
 • Samarbejdet kører ikke godt
 • Der er konflikter mellem forskellige medarbejdere
 • Medarbejderne misforstår hinanden, når de taler
 • Der bliver ikke skabt nok innovation
 • Teamet formår ikke at følge projekter til dørs
 • Der bliver ikke lagt ordentlige planer eller valgt retning
 • Alles stemmer bliver ikke hørt
 • Teamet har manglende tillid og lav trivsel
 • Salgsteamet sælger ikke nok.

Uagtet problemstillingen er workshoppen et rigtig godt sted at starte. Den er første skridt på vejen mod løsningen og den efterfølgende succes. Vær dog opmærksom på, at det ”hårde” arbejde først starter efter workshoppen, hvor de nye indsigter skal implementeres i hverdagen.

”Indsigt giver udsyn – men kun handling giver forvandling”

Hvad er værdien af et engageret team?

Der er kæmpe forskel på, om dit team er blandt de 25 % mest engagerede teams eller de 25 % mindst engagerede. Forskellen er markant og kan ses i nedenstående tal fra Gallup:

Følgende steg i de mest engagerede teams:

10 % stigning i kundeengagement (loyalitet)
18 % stigning i produktivitet (salg)
14 % stigning i interne evalueringer
23 % stigning i profitabilitet
66 % stigning i velvære
13 % stigning i organisatorisk involvering.

Følgende faldt i de mest engagerede teams:

81 % fald i fravær
18 % lavere medarbejderomsætning i teams med stor medarbejderomsætning
43 % fald i medarbejderomsætning i teams med lav medarbejderomsætning
28 % fald i internt tyveri
64 % fald i ulykker på arbejdspladsen
41 % fald i defekter i produkter. Der er kæmpe forskel på, om dit team er blandt de

talentx-line-02vectorpaint

Vil du lære at rekruttere og udvikle medarbejdere og ledere med succes?

talentx-logo-sort
Forløs jeres fulde potentiale gennem talentudvikling og talentbaseret rekruttering. Engagerede og motiverede medarbejdere giver bundlinje, trivsel og forspring.
Cookie- og privatlivspolitik
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram